Pedigree

Denta Stix Multi Variety 3 db-os

250 Ft

Kiszerelés: 3 db-os, 45 g

Denta Stix Multi Variety 7db-os

590 Ft

Kiszerelés: 7db-os 110 g

Denta Stix Multi Variety 7db-os

690 Ft


 Kiszerelés: 7 db-os, 180 g

Denta Stix 7db-os  Large

750 Ft

Kiszerelés: 7 db-os, 180 g

Denta Stix 3db-os.

350 Ft

Kiszerelés: 3db-os, 77 g

Gravy bones 150g

340 Ft

Kiszerelés: 150 g

Gravy bones 400g

740 Ft

Kiszerelés: 400 g

Markies 150g

340 Ft

Kiszerelés: 150 g

Markies 500g

740 Ft

Kiszerelés: 500 g

Rodeo 70g

300 Ft

Kiszerelés: 70 g

Rodeo 140 g

650 Ft

Kiszerelés: 140 g