Happy Dog Stick

Tasty Neuseeland Stick 3 x 10g

900 Ft

100% bárány soft snack

300ft/db

Tasty Irland Stick 3 x 10g

900 Ft

100 % kacsa,soft snack

300ft/db

Tasty Toscana Stick 3 x 10g

900 Ft

100 % kacsa,soft snack

300ft/db

 Supreme Light Snack

570 Ft

100g

5700ft/kg

Supreme Verwöhn Snack

570 Ft

100g

5700ft/kg

 Supreme Fitness Snack

570 Ft

100 g

5700ftkg